středa 17. října 2012

Simulace solárního systému s trubicovými kolektory

Zdarma Vám nasimulujeme Vaši konkrétní instalaci

Pro simulaci solárního systému používáme profesionální software T*SOL Pro 5.0 od společnosti Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH. Tento simulační program umožňuje simulovat různé systémy například jednoduchý systém pouze pro ohřev teplé užitkové vody nebo kombinace TUV a přitápění ale i systémy s elektro či plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem.
T*SOL Pro 5.0
Program T*SOL Pro 5.0
Program T*SOL Pro 5.0 využívá pro simulaci reálná meteorologická data z profesionálních meteorologických stanic umístěných v ČR a zahraničí. Vlastní simulace solárního systému probíhá den po dni hodinu po hodině a je zpracována do přehledného reportu. V reportu je možno vyčíst vyrobenou energii, úsporu a období kdy bude systém pracovat sám bez další energie na přitápění. Je možno také simulovat více variant (různý počet kolektorů, různá velikost zásobníku…)
Příklad simulace pro rodinný dům pro dvě osoby se 4 trubicovými kolektory (72 trubic), kombinovaným zásobníkem na 300 l jak pro přípravu teplé užitkové vody tak pro přitápění do radiátorů a elektro kotlem o výkonu 22 kW.

Příklad simulace

neděle 10. června 2012

Postup výroby koncovek k vlnitým nerezovým flexi rourám

Postup výroby koncovek k vlnitým nerezovým flexi rourám

Na propojení solárních kolektorů s využívají nerezové vlnité flexibilní trubky. Zde je video jak snadno a rychle vyrobit koncovky k těmto k vlnitým rourám. Tyto nerezové trubky vydrží teplotu 650 °C a tlak od vakua po 300 Bar.úterý 5. června 2012

Montáž kolektorů na rodinném hotelu ve Skalné

Rodinný Hotel Skalná

Původní ohřev teplé užitkové vody v hotelu s vířivkou

Ohřev teplé užitkové vody v hotelu byl původně realizován pomocí plynového kotle, který ohříval dva zásobníky teplé vody o celkové kapacitě 340 l (2 x 170 l). Vzhledem k velké spotřebě teplé vody v hotelu a ve vířivce se majitel rozhodl použít solární energii pro přípravu TUV.

Popis instalace

Střecha hotelu Sklaná je plechová a umístěná na jih. Celková velikost střechy je 20 m x 4,80 m, sklon střechy je 30°, rozteč mezi ohyby plechu na střeše je cca 92 cm. Solární kolektory jsou umístěny ve dvou řadách pod sebou, délka kolektoru je 2,04 m. Upevnění na střechu je provedeno prostřednictvím háků a hliníkových lišt. Háky jsou namontovány na spoj plechových desek a na ty se jsou umístěny hliníkové lišty. Kolektory v jedné řadě jsou umístěny na čtyřech lištách (18-12-18) 4,7 m a (18-12-12-18) 5,5 m pod každou lištou je 4 až 6 háků (spojů). Celková absorpční kolektorová plocha je 16,43 m2 = 10,952 m2 (8 x 18 trubic) + 5,478 m2 (6 x 12 trubic), celkový počet vakuových trubic je 216.

Doporučený objem zásobníků vody je:  1150 l tedy zaokrouhleno cca 1200 l
Doporučená plocha výměníku je: 6-8 m2 v každém zásobníku

Nově jsou nainstalovány dva nerezové zásobníky s kapacitou 2 x 500 l původní zásobníky 2 x 170 l jsou rovněž použity a připojeny do systému. Celková kapacita zásobníků tedy je 2 x 500 l + 2 x 170 l = 1340 l

Montáž vakuových trubicových solárních kolektorů na hotelu ve Skalné
Montáž vakuových trubicových solárních kolektorů na hotelu ve Skalné

Popis fungování systému

Při ozáření kolektorů sluncem a ohřátí teplonosné kapaliny (teplotní čidlo na kolektorech) nad teplotu v zásobníku (teplotní čidlo nahoře v zásobníku B1) o cca 6 °C sepne regulace přívodu solární kapaliny do solárního čerpadla R1, které ohřátou kapalinu protlačí přes výměník v zásobníku B1. Zde kapalina předá teplo a ochlazená se vrací do kolektorů. Primárně je nahříván zásobník B1, v případě že slunce nestačí pro zvýšení teploty v B1 (teplota na kolektorech je shodná s teplotou v zásobníku dole), ale stačilo by na ohřátí zásobníku B2 (teplota na kolektorech je vyšší o 6 °C než voda nahoře v bojleru) regulace vypne čerpadlo R1 a sepne čerpadlo R2 a začne se ohřívat zásobník B2.

Popis solárního systému v hotelu ve Skalné
Popis solárního systému v hotelu ve Skalné
V případě dosažení maximální teploty v zásobníku B1 (teplota dole 85 - 90 °C) se vypne  čerpadlo R1 a zapne čerpadlo R2 a bude se ohřívat voda v zásobníku B2. Při dosažení maximálních teplot v obou zásobnících se obě čerpadla vypnou a  teplonosná kapalina se v plynné podobě nashromáždí v expanzní nádobě (bod varu teplonosné kapaliny je 105 °C). Kolektory mají maximální odolnost proti teplotě 270 °C. V případě nedostatečného slunečního záření bude voda v stávajících zásobnících 2 x 170 l dohřívána plynovým kotlem. Ze zásobníků B1 a B2 je přes stávající bojlery 2 x 170 l čerpána TUV.

Závěr

Původní ohřev byl pouze plynovým kotlem se zásobníky 2 x 170 l. Vzhledem k velké spotřebě teplé užitkové vody byla cena plynu na přípravy TUV značně vysoká. Po instalaci solárních kolektorů a zásobníků není během letních měsíců vůbec třeba připravovat teplou vodu plynovým kotlem a během jarních a podzimních měsíců běží plynový kotel velmi sporadicky. Vířivka je přitom teď využívána mnohem častěji než před instalací solárních trubicových kolektorů. Majitel hotelu je spokojený protože účet za plyn se velmi snížil.

středa 23. května 2012

Příklad instalace kolektorů na rodninný dům

Příklad instalace kolektorů na rodninný dům

Původně byl rodinný dům osazen jedním plochým solárním kolektorem. Nově byly osazeny vakuové trubicové kolektory s tepelnými trubicemi.


Původní montáž měděného plochého solárního kolektoru.
Původní montáž měděného plochého solárního kolektoru.
Střecha má trojúhelníkový tvar je orientována přímo na jih a střešní krytinou je Bramac. Požadavek zákazníka byl ji plně využít kolektory. Vzhledem k rozměrům byli vybrány kolektory v konfiguraci 22 + 18 + 18 + 22 trubic (tak aby byla využita efektivně celá střecha), celkem tedy 80 vakuových trubic. Solární kolektory jsou na střeše přizvednuty tak, aby měli vyšší sklon pro lepší využití slunce během zimních měsíců.

Vakuové trubicové solární kolektory s Hetat-pipe - instalace Moravský Krumlov
Nové osazené vakuové trubicové solární kolektory s Heat-Pipe - vyšší sklon kolektorů je pro lepší využití v zimě

čtvrtek 17. května 2012

Optimální sklon kolektorů a azimut

Výška Slunce nad obzorem v průběhu roku neboli elevace

Pro 50° rovnoběžku tedy cca pro Prahu se se výška Slunce v pravé poledne mění v průběhu roku takto: v zimě je to 16°, při jarní a podzimní rovnodennosti je to 40° a v létě 63°. Ideální sklon kolektorů je kolmý na tento úhel. Jelikož se výška Slunce v pravé poledne po celý rok mění a v průběhu dne také, tak volba sklonu bude vždy kompromis. Je důležité si uvědomit, zda chceme, aby solární kolektory nejvíce pracovaly v období léta nebo po celý rok.

Pohyb Slunce po obloze

Roční období Výška Slunce nad obzorem Ideální sklon kolektoru
Jaro
 40°
50°
Léto
max. 63°
min. 27°
Podzim
40°
50°
Zima
min.16°
max. 74°

Pohyb slunce po obloze v různých ročních obdobích pro 50 rovnoběžku (Praha)
Pohyb slunce po obloze v různých ročních obdobích pro 50° rovnoběžku (Praha)

Optimální sklon kolektorů

Pokud můžeme volit, tak je optimální sklon mezi 35° - 55°.  Pokud chceme solární kolektory provozovat hlavně v létě tak volíme menší sklon cca 35° (slunce vysoko nad obzorem), v zimě volíme vyšší sklon např. 55° (slunce nízko nad obzorem) nebo dokonce ještě vyšší. Pro celoroční provoz kolektorů se doporučuje sklon cca 45°. Pro solární kolektory se obvykle nepoužívá polohovací zařízení (přínos neodpovídá vloženým nákladům).

Přizvednutí solárních kolektorů tak aby pracovaly dobře v zimním období
Přizvednutí solárních kolektorů tak aby pracovaly dobře v zimním období

Orientace kolektorů – azimut

Nejlepší orientace je přesně na jih. Trubicové kolektory jsou méně citlivé na orientaci, jelikož slunce dopadá vždy kolmo na trubici a pokud není úhel takový, aby jedna trubice nebyla zastíněná druhou tak účinnost neklesá tak jako u klasických plochých kolektorů.